VÅGA VARA

VÅGA VARA är en show med svindlande cirkustekniker utförda av 5 cirkusartister från Cirkus Unik. Showen handlar om vikten av att våga vara sig  själv och gå emot likriktningen som breder ut sig i samhället. Föreställningen tar  upp ett tema som är mycket aktuellt framförallt för alla unga som idag många gånger känner sig tvungna att följa grupptrycket vad det gäller utseende, klädsel, beteende, åsikter etc för att bli accepterade och en del av gruppen.

 

Det är viktigt för de unga att i dagsläget hitta sin inre styrka och röst och våga följa den. Vi visar i föreställningen att det är godkänt och accepterat att sticka ut, att erkänna färg och att stå upp för det man vill uttrycka.

 

Filmare : Kristina Meiton

Fotograf: Lina Ikse

HAND I HAND

In a divided society we offer peace, freedom and serenity. A poetic performance of Cirkus Unik in balance and harmony where we with duo acrobatics and an aerial silk act  show how to balance and support each other's strength. The artists are accompanied by an aerial acrobat singer.

Fotograf: Ines Sebalj & Michael Jönsson

LAST MINUTE TRAVEL

A woman suddenly goes out on a journey, but is surprised when she sees the pilot who will take her on the Adventure. Audiences are treated to a fun and poetic journey.

The artists appear in rope and ring high into the air.

 

Time:13 min

Fotograf: Natalia Parra & Erik Lütke

BUSNINGSTID / MISCHIEF HOUR

A trip where the kids take their parents to a world of dreams and curiosity. The show reminds all adults and children to close down the screen, put away the newspaper and let yourself go;  together to a place where you really can meet. The show includes several circus techniques but especially all the possible and impossible tricks in the air. All who are children, or has been, are going to recognize themselves.

 

Time: 40 min

Fotograf: Ines Sebalj & Michael Jönsson

EVENT

Do you have an event coming up that you want to make a little extra special? We plan together with you and adapt it to your needs and facilities. We have several acts, but our specialty is aerial acrobatics!

CONTACT US

Fotograf: Lina Ikse

OUR CLIENTS

Fotograf: Ines Sebalj

Fotograf: Ines Sebalj