CIRKUSSKOLA

Du vågar mer än du tror! Nycirkus är en blandning av kultur och idrott; vi erbjuder konkurrensfri träning, kreativitet och lekfullhet.

Fokus är på självkänsla, samarbete och inkludering. Här kan alla mötas, med sina likheter och olikheter. 

Det finns en plats för alla inom cirkus!

INDIVID- OCH GRUPPUTVECKLING

Utveckling både på egen hand och i grupp, var och en i sin egen takt.
Självkänslan ökar när man känner att man duger som man är. Vi visar att det är bra med olikheter. Hos oss tränar alla utifrån sina egna förutsättningar, oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter. Vi har utvecklat en innovativ metod, Värdehjulet, för mätning av gruppens utveckling inom Respekt, Koncentration, Självkänsla, Samarbete och Jämställdhet.

BARNENS RÖSTER

_MGL1393

VAD FÖRÄLDRARNA SÄGER