Jonathan – Cirkusskola 2021

Förtroende och kommunikation är nyckeln för att människor ska kunna utveckla sin kapacitet. Det är något Jonathan, som har en funktionsvariation, har visat under denna terminens cirkusträning hos oss. Han började träna i cirkusgruppen i höstas och trots sin entusiasm visade han osäkerhet och var ibland obekväm med de övningar vi föreslog.

För oss lärare var utmaningen att hitta övningar som var rimliga för Jonathan att prova och som inte skulle sätta press på honom, utan snarare bjuda in honom till att försöka upptäcka sina gränser och arbeta runt dem. Hans intresse fanns där, han missade aldrig en lektion och var engagerad under större delen av lektionen. Vi behövde bara hitta rätt sätt för att erbjuda honom en möjlighet att kunna känna igen sina bekväma och obekväma “zoner”, och därifrån välja de rätta utmaningarna och testa sig själv på ett sätt som inte skulle skapa ångest, rädsla, osäkerhet eller minskat självförtroende. Vi var med andra ord ute efter att erbjuda Jonathan utrymme för lagom utmaning, som vi brukar säga. Det vill säga något som skulle utmana honom på ett sätt som skulle ta fram självkänsla, självkännedom, koncentration, tillfredsställelse och förstås, glädje. En lärandeprocess som genomförs med respekt för vad han vill eller inte vill göra, och hur långt han är villig att ta sig ur sin bekväma zon.

Under terminen, när vi lärde känna Jonathan lite bättre vecka efter vecka, kände vi att han blev mer och mer bekväm, kunde kommunicera med oss ​​och kände sig trygg och tillfreds i miljön. Det gjorde det möjligt för honom att ha det bra och lära sig så mycket cirkus! Terminens sista lektion kunde han göra något som verkade helt omöjligt i början av terminen. Han kallade stolt på alla i salen för att titta på honom, för att de skulle se vad han hade uppnått.

Hans uttryck av överraskning, glädje och stolthet var vackert att se och jag var så tacksam över att få vara en del av Jonathans utvecklingsprocess, inte bara att lära sig cirkustricks, utan lära sig så mycket om sig själv. Att lära sig att uppskatta vad han kan, men också lära sig att sätta gränser och välja lagom utmaningar för sig själv. Det är en process som  är avgörande för att varje individ ska bygga upp självrespekt, självförståelse och självkänsla, något som vi på Cirkus Unik värdesätter  mycket och alltid eftersträvar.

Jonathan är ett fiktivt namn.

DELA:
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Följ oss på Facebook
Arkiv