Brewhouse

2015 vann Cirkus Unik The Brewhouse Award i kategorin Sociala innovationer och socialt entreprenörskap – Brewhouse vill ta tillvara det engagemang som finns för socialt entreprenörskap, dvs. företagare som sätter samhällsnytta före vinstintresse. I denna kategori tävlar nyskapande idéer, som i Cirkus Uniks fall,  förbättrar barn och ungas situation och ökar integration.

Se filmen från Brewhouse Awards 2015!

Sedan 2018 har vi vårt kontor hos Brewhouse.

 

PARTNERS