BRÅ – Brottsförebyggande Rådet

I april 2019 uppträdde Cirkus Uniks artister tillsammans med barnartister från våra cirkusgrupper i  en performance för deltagarna på konferensen “Råd för framtiden” som anordnades av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Social Resursförvaltning från Göteborgs Stad. Vi uppträdde på Svenska Mässan i Göteborg inför 550 gäster och föreställningen blev mycket uppskattad bland konferensdeltagarna.
BRÅ och Social Resursförvaltning arbetar för att förebygga brott i samhället, vilket går hand i hand med vår vision och vårt arbete i Göteborg och med budskapet vi ville förmedla. 

Mer om konferensen:
Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangerades i samarbete med Göteborgs Stad och ägde rum på Svenska mässan i Göteborg den 3–4 april 2019.

PARTNERS