Danscentrum Väst

Vi har sedan starten av vår verksamhet haft ett mycket gott samarbete med Danscentrum Väst.

I Göteborg saknas lämpliga lokaler för cirkus och Danscentrum Väst och deras subventionerade lokal har betytt mycket för utvecklingen av alla våra cirkusföreställningar,

och i förlängningen även för vår konstnärliga utveckling.

 

PARTNERS