DELMOS – Delegationen mot segregation

Cirkus Unik fick med stöd av Delmos möjligheten att göra en kartläggning och behovsanalys av tillgängligheten till fritidsmöjligheter för barn i lågstadiet i 10 olika områden i Göteborg.

Det är många studier som visar hur viktigt det är att aktivera barnen i meningsfulla sysselsättningar för att undvika de dåliga konsekvenser som segregation kan ha på barn.

Cirkus Unik valde att utforska lite närmare de idrotts- och kulturaktiviteter som finns för barnen i lågstadiet i de 10 områden där Cirkus Unik är aktiva. Vi tog hänsyn till olika socioekonomiska aspekter för att kunna jämföra de olika områdena, som till exempel grad av utsatthet (Polisrapport, 2017), procent invandrarbakgrund (SCB) och sammanställde dessa uppgifter med det vi kom fram till angående fritidsmöjligheter, kvantitativt och kvalitativt.

Läs gärna vad vi kom fram till i vår rapport!

Delegationen mot segregation, Delmos, inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden.

PARTNERS