Jämlikt Göteborg

 

Vår cirkusskola som alltid har haft finansiering från Kulturskolan har, under 2018-2019, också medfinansierats av Jämlikt Göteborg. Det handlar om ett projekt som inte bara är kultur men också för social hållbarhet.

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör vi i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

PARTNERS