Kulturskolan

Kulturskolan är en organisation som erbjuder Göteborgs alla barn, en rik, varierad och värdefull fritidssysselsättning och fungerar som en mötesplats för delaktighet, gemenskap och utveckling. Kulturskolan tillvaratar barnens egna initiativ och stöttar dem i deras kreativitet.

Redan 2016 startade vårt fruktbara och stabila samarbete med Kulturskolan i Göteborg, först i Frölunda, Västra Hisingen och Angered
för att därefter snabbt spridas till nästan alla områden i Göteborg inklusive Östra Göteborg, Norra Hisingen och Västra Göteborg.
Det är och har varit ett roligt och givande samarbete för oss då vi i stort delar samma värderingar och mål, som t.e.x inkludering i
samhället via kultur.

“Cirkus Unik bidrar till att berika barnens uttrycksmöjligheter och vidga synfältet på kultur. Genom sin pedagogik berikar de även barnens möjligheter att arbeta i grupp, utmana sig själv och därmed växa som människa. Cirkus Unik är högst professionella i sitt bemötande och lätta att arbeta med, för kulturskolan innebär detta samarbete en enorm glädje.”

Vänliga hälsningar, Frida Mälarborn Hoshino GÖTEBORGS STAD Kulturskolan Askim-Frölunda-Högsbo

PARTNERS