Skapande Skola

 

Skapande Skola – Cirkus Unik har i flera år samarbetat med Skapande Skola – Västra Göteborg i projekt som Funktionsvariationer i Kannebäcksskolan och Cirkusstafett.

Tack vare Skapande Skola har vi även fått möjligheter att bidra i andra kommuner med samma medel, Alingsås, Ale, Lerum, mfl.

Skapande Skola bidrar med medel som siktar till att konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. 

PARTNERS