Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen finansierar Cirkus Unik under en 3 årsperiod (2020-22)med Kulturstrategiskt Stöd som har som syfte att vidga deltagande för barn och unga inom en interkulturell insats som nycirkus.

Deras motivering: “Cirkus Unik är en väletablerad aktör inom samtida cirkus i Göteborg och Västra Götaland, men en ny aktör hos kulturnämnden. De kommande årens utveckling kommer att bidra till att öka kännedomen och spridningen av samtida cirkus som konstform och på så vis gynna nyskapande, samt nå ut till fler barn och unga. Detta är helt i linje med såväl kulturstrategin för Västra Götaland 2020-2023 som strategin för fysisk aktivitet hos barn och unga.”

De har också tidigare stött Cirkus Unik på olika sätt; 2019 fick vi stöd av Västra Götalandsregionen och Kulturförvaltningen Göteborgs Stad för att under hösten 2019 till 2020 kunna åka på turné med  showen Dare 2 Be!.

Vi är tacksamma för möjligheten att nå ut till publik på flera teatrar, kulturhus och konserthus i Västra Götaland!  Med Dare 2 Be! förmedlar vi vårt budskap, att det är okej att sticka ut och att vara sig själv, genom cirkus och glädje.

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Du ska kunna ta del av musik, teater, dans, film, konst, historia och annan kultur oavsett var du bor. Därför stöttar Västra Götalandsregionen kulturlivet i Västra Götaland. VGR driver även egna kulturverksamheter som Göteborgsoperan, Göteborgs symfoniker, Regionteater Väst och flera museer.

PARTNERS