Kompetensutveckling med Kulturskolan

En verksamhet under utveckling är Kompetensutveckling, ett pedagogiskt fortbildningsprogram under 2021 och 2022 för  dans-, drama- och cirkuspedagoger inom Kulturskolan i Västra Götalandsregionen. Kartläggning för val av kommun, se bild ovan.

Idén till projektet startade efter att Kulturskolan uttryckt en önskan att få ta del av vår pedagogik och metodik  för att  utnyttja i deras egen verksamhet.

Vår inkluderande cirkuspedagogik ökar barns självkänsla och gruppsamhörighet och har effektfulla resultat på både fysisk och psykisk hälsa. Med vårt fortbildningsprogram ser vi fram emot att  värva nya ambassadörer för vår pedagogik och på detta sätt  nå ännu fler barn i Göteborg och i regionen.

Cirkus Unik vill genom teori och workshop vid tre tillfällen under en termin erbjuda inspiration, verktyg och reflektioner för att bidra till pedagogisk utveckling. Vår workshop leds av några av Cirkus Uniks pedagoger/artister.

Kompetensutveckling är ett treårigt projekt (2020-22) som finansieras av Västra Götalandsregionen, Kulturstrategiskt Utvecklingsstöd (KSU) med målet att öka kunskapen inom cirkus i regionen.


Läs mer här

DELA:
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Följ oss på Facebook
Arkiv