1

Cirkus Unik har utvecklat en speciell pedagogik med inriktning på att öka barns självkänsla, samarbete och inkludering.

2

Barn idag har ofta låg självkänsla och svårigheter att samarbeta vilket beror på ökad konkurrens och segregation i samhället.

3

Cirkus Unik har utvecklat egna innovativa metoder för att mäta social påverkan.

4

Vi mäter tillsammans med barnen kontinuerligt den sociala påverkan i cirkusgrupperna.

METODOLOGI

Cirkus Unik har utvecklat en speciell pedagogik med inriktning på att öka barns självkänsla, samarbete och inkludering.

BAKGRUND OCH PROBLEMATIK

Barn idag har ofta låg självkänsla och samarbetssvårigheter vilket kan bero på ökad konkurrens och segregation i samhället.

MÄTNING OCH UTVÄRDERING

 Cirkus Unik har utvecklat egna innovativa metoder för att mäta social påverkan.

RESULTAT

Vi mäter tillsammans med barnen kontinuerligt den sociala påverkan i cirkusgrupperna.

GRUNDARE

Elin är verksamhetschef och Jailton konstnärlig ledare och tekniskt ansvarig.

Elin har lång erfarenhet  av socialt entreprenörskap samt även artistisk och pedagogisk erfarenhet. 

Jailton har lång artistisk och pedagogisk erfarenhet från Cirque du Soleil och andra  cirkussammanhang.

Elin och Jailton grundade Cirkus Unik för att förverkliga den gemensamma drömmen om att göra skillnad för barn genom ett samordnat pedagogiskt, kulturellt och socialt arbete.

TEAMET

PARTNERS

Kulturförvaltningen – Göteborgs Stad

Cirkus Unik har från och med 2020 fått Verksamhetsstöd från Göteborgs Kulturförvaltning  som därmed stöttar oss och vår utveckling i den konstnärliga och pedagogiska verksamheten; alltid med ett socialt perspektiv. 

Västra Götalandsregionen

VGR har stött Cirkus Unik sedan starten och kommer 2020-22 via Kulturstrategiskt Stöd finansiera en treårsperiod med syfte att vidga deltagande för barn i kultur. Vår turné med showen Dare 2 Be! har under 2019- 20 stötts av VGR och Kulturförvaltningen.

Kulturrådet

  Kulturrådet stödjer via Scenkonst Projektbidrag 2021 vår nya föreställning Monster, som kommer visas för mellanstadieelever och utgör en del av vårt arbete för Psykisk Hälsa bland barn i Regionen.

Danscentrum Väst

Vi har sedan starten av vår verksamhet haft ett mycket gott samarbete med Danscentrum Väst. I Göteborg saknas lämpliga lokaler för cirkus och Danscentrum Väst och deras subventionerade lokal har betytt mycket för utvecklingen av alla våra cirkusföreställningar, och i förlängningen även för vår konstnärliga utveckling.  

GöteborgsOperan

Vi startar ett spännande samarbete med GöteborgsOperan 2019 via Skapa Dans. Några äldre intresserade elever ur cirkusskolan deltar i det nya samarbetet med syfte att inspirera, utbyta erfarenheter och göra konst mer tillgänglig för barn och unga.

Kulturskolan

Sedan vår start har vi ett stabilt, fruktbart och roligt samarbete för att erbjuda barn i Fritids meningsfull sysselsättning i cirkusskolor över hela Göteborg, där inkludering i samhället via kultur varit vår gemensamma värdegrund.

Reach for Change

År 2016 belönades vi med tre års ekonomiskt, juridiskt och affärsbildande stöd efter att vi samma år vunnit Reach for Changes förtroende vilket varit en avgörande faktor för vår snabba och säkra tillväxt och möjlighet att göra skillnad för många fler av Göteborgs barn!

Business Region Göteborg

År 2019 fick vi stöd att utveckla en ny affärsplan med bättre balans mellan socialt entreprenörskap, pedagogisk och artistisk verksamhet med speciell fokus på strategi, ledarskap och paketering.

Brewhouse

År 2015 vann vi The Brewhouse Award i kategorin Sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Företagare som med nyskapande idéer sätter samhällsnytta före vinstintresse belönas och som i Cirkus Uniks fall, förbättrar barn och ungas situation och ökar integration.