MÄTNING OCH UTVÄRDERING

För att mäta våra resultat i cirkusskolan har vi använt oss av två metoder: 

A) Värdehjulet – en metod som tillsammans med barnen mäter olika utvecklingsområden inom gruppen.

B) Enkät med föräldrarna.

Värdehjulet

Vi ser en meningsfull förändring i grupperna som vi arbetar med och därför har vi utvecklat en metod för att mäta utvecklingen. Vi har sammanfattat den inom fem olika områden.

  1. SAMARBETE
  2. RESPEKT
  3. KONCENTRATION
  4. JÄMSTÄLLDHET
  5. SJÄLVKÄNSLA
 

Barnen väljer ut en aspekt som de vill utveckla och cirkuspedagogerna väljer en annan baserad på gruppens behov.

Varje lektion utvärderar barnen tillsammans med pedagogerna deras utveckling. Detta ger möjlighet till ansvarstagande, delaktighet och ökad medvetenhet. Vi fortsätter att utveckla metoden. Se mer i vår film om Värdehjulet

 

Värdehjulet Enkät med föräldrarna

Vid terminens slut delade vi ut anonyma enkäter för att undersöka hur nöjda föräldrarna och barnen är med cirkusskolan, pedagogerna samt informationen från Cirkus Unik.