METODOLOGI

Cirkus Unik verkar på tre olika nivåer: individ-, grupp- och samhällsnivå.

INDIVIDNIVÅ

På individnivå lägger vi stor vikt vid att främja självkänslan hos barnen. Vi skapar en trygg miljö där barnen kan utvecklas i sin egen takt utan att jämföra sig med andra. Vikten läggs på själva utvecklingsprocessen och inte vid prestationer. Om ett barn kan göra ”fel” inför sig själv och gruppen utan att känna sig obekväm då har vi kommit långt. Vi arbetar med att lugna de oroliga och utmana de lugna till vidare framsteg. Cirkus handlar just om att hantera utmaningar, fysiska och psykiska, och med vårt personliga bemötande respekterar vi var och ens utveckling

GRUPPNIVÅ

På gruppnivå värdesätts lagarbete och samarbete. Vi arbetar för att barnen ska känna tillhörighet i gruppen, ta ansvar för gruppen och vilja hjälpa sina kamrater. Alla har en plats i cirkus oberoende av prestation och var och en kompletterar de andra i gruppen. Ett fint exempel är när vi bygger pyramider där var och en måste vara lyhörd för sin egen och de andras plats i konstruktionen annars faller den samman. Barnen lär sig respektera och acceptera varandras olikheter eftersom det inom cirkus inte finns konkurrens. Genom att acceptera varandras olikheter accepterar barnen sig själva – vi är alla lika och olika! För att ytterligare understryka gruppens betydelse startar vi och avslutar varje lektion på samma symboliska sätt genom att forma en stor cirkel där alla håller varandra i hand och tillsammans utbrister i vårt gemensamma cirkusrop: “Allez hop!”.

SAMHÄLLSNIVÅ

Den tredje nivån på vilken vi arbetar är samhällsnivån, där syftet är att främja inkludering i vårt samhälle av barn och vuxna med olika socioekonomisk och kulturell bakgrund. Vi vill skapa en mötesplats och ge möjlighet för barn och deras föräldrar att träffa andra från olika bostadsområden – alla med cirkus som en gemensam nämnare och universellt språk. Vi vill ta tillvara den rika kulturella mångfalden i vårt samhälle och visa på att likheterna överbryggar olikheterna och att olikheterna är en tillgång. Med en god grund lagd redan på individ- och gruppnivån kan barnen på ett naturligt sätt känna sin egen tillhörighet i samhället med sina olikheter och likheter, samt acceptera andra med olika bakgrund än de själva.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030 - UN


 Cirkus Unik tar sitt ansvar för att bidra till att nå UN 2030 mål.

Vi kämpar inom 4 olika ämnen:

3. Good health and well being – Vi har stort fokus på barnens fysiska och psykiska hälsa. Många barn har låg självkänsla och mår dåligt med ångest relaterad till prestationshets och konkurrensen i samhället.

4.Quality education – Vårt projekt Cirkus för Psykisk Hälsa främjar en hållbar livsstil, tar upp mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur för fred och icke-våld genom konflikthantering, uppskattning av kulturell mångfald och av vikten av  kulturens bidrag till en hållbar utveckling.

5. Gender equality – “Jämställdhet uppnås när kvinnor, män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter och kraften att forma sina egna liv och bidra till samhällets utveckling.” Det är något vi strävar efter dagligen i Cirkus Unik. 

10. Reduced inequalities – I vårt projekt Cirkus för Psykisk Hälsa samarbetar vi med skolor och den offentliga sektorn och prioriterar de skolor i utsatta områden där risken för barns ohälsa är som störst.