RESULTAT

Under höstterminen hade vi mycket bra resultat i Värdehjulet i alla grupper. Även de ämnen som hade en hög baslinje i början av terminen (superhjälte och samarbete) förbättrades. Vi ser det med glädje som ett positivt resultat av vår metodik och av våra elevers stora engagemang.  Temat Superhjälte, som hade en minskning med -5% under vårterminen, steg till 8% under hösten. Det visar att ett negativt resultat en termin kan leda till utvecklingsmöjligheter, berika vår pedagogiska praxis och ge oss – lärare och elever – utrymme för förbättringar.

0 %
INFORMATION
0 %
CIRKUSSKOLAN
0 %
MOTORIKUTVECKLING
HT21 Engagemang Självkänsla Respekt Samarbete
Start på terminen 60% 88% 78% 81%
Slut på terminen 64% 96% 89% 87%
Genomsnitt Utveckling 4% 8% 11% 4%