RESULTAT

Det är möjligt att se en tydlig utveckling inom alla områden för alla grupperna. De har i genomsnitt ökat med 20% från början till slutet av höstterminen 2020. Barnen tillsammans med sina cirkuspedagoger avsätter tid varje lektion till att diskutera de viktigaste aspekterna som hänt under dagen och kan på så sätt komma fram till nya lösningar och mål. En kontinuerlig utvärdering av den sociala utvecklingen hjälper barnen att sätta ord på sina känslor, lösa konflikter och öka gemenskapen eftersom alla tillsammans vill bli bättre på att bidra till en bättre stämning i gruppen.

0 %
INFORMATION
0 %
CIRKUSSKOLAN
0 %
MOTORIKUTVECKLING
HT20 Koncentration Självkänsla Respekt Samarbete
Start på terminen 65% 65% 63% 72%
Slut på terminen 73% 93% 88% 85%
Genomsnitt Utveckling 8% 28% 26% 16%