RESULTAT

Det är möjligt att se en tydlig utveckling i alla ämnen för alla grupperna som i genomsnitt har ökat 26% från början av höstterminen till slutet av terminen.

 Barnen tillsammans med sina cirkuspedagoger avsätter en tid varje lektion där de diskuterar de viktigaste aspekterna som hänt under dagen och kan komma fram till nya lösningar och mål. Den sociala utvecklingen hjälper barnen att sätta ord på sina känslor, lösa konflikter och ökar gemenskapen eftersom alla tillsammans vill bli bättre på att bidra till en bättre stämning i gruppen.

0 %
INFORMATION
0 %
CIRKUSSKOLAN
0 %
MOTORIKUTVECKLING
HT18 Koncentration Superhjälte Jämställdhet Respekt Samarbete
Start på terminen 47% 52% 54% 63% 56%
Slut på terminen 68% 91% 79% 78% 83%
Genomsnitt Utveckling 21% 38% 31% 14% 28%