CIRKUS UNIKS PERSONUPPGIFTSPOLICY

BARN OCH MÅLSMÄN
Från och med 25 maj 2018 gäller ny lagstiftning för registrering och lagring av personuppgifter (GDPR), som ställer krav information till och godkännande från målsman till eleverna i Cirkus Uniks cirkusskola.
 
Registrering av elever och målsmän i Cirkus Uniks verksamhet krävs för att:
enkelt registrera närvaro vid cirkuslektion
planera verksamheten geografiskt
komma i kontakt med målsmän
redovisa närvaro och att ha rätt att boka lokaler genom Idrotts- och Föreningsförvaltningen Göteborgs bokningssystem
genomföra utvärdering av cirkusskolans verksamhet
kunna fakturera terminsavgifter via Visma
 
Vi behöver registrera alla elevers namn, födelseår och månad, postadress samt målsmans namn, mailadress och telefonnummer.
Vi samlar in uppgifterna från målsman.
Uppgifter om eleverna har endast Cirkus Uniks personal, styrelsemedlemmar samt Idrotts- och Föreningsförvaltningen Göteborg tillgång till. Vi lagrar uppgifterna Google Drive, använder Mail Chimp vid e-postkontakt och Visma vid fakturering.
Målsmans och elevs personuppgifter raderas i våra digitala register ett år efter avslutad cirkusskola. Målsmäns fakturauppgifter sparas i Visma i 7 år i enlighet med bokföringslagen.
 
För att samla in och använda personuppgifter samt fotografier krävs ett skriftligt samtycke/godkännande från varje enskild elevs målsman. Elev i cirkusskolan blir vid inskrivning också medlem i den Ideella Föreningen Cirkus Unik med medlemsavgift inkluderad i terminsavgiften. Som medlem/målsman har man även rätt att tillgång till sina personuppgifter, felaktiga personuppgifter rättade samt lämna in klagomål till Datainspektionen.

BILD/FILMTILLÅTELSE

Vid vissa tillfällen, som avslutningar och träffar, fotograferas och filmas barnen och detta kan eventuellt marknadsföras i Cirkus Uniks kanaler: hemsida, facebook, youtube och instagram. Detta utan att barnen namnges.
 
Notera att godkännandet att använda fotografier och filmer gäller hela tiden som vi har kvar bilderna i våra digitala kanaler även efter att barnen har slutat Cirkusskolan. Målsman har rätt att när som helst ändra sig och ta tillbaka samtycke och sina
uppgifter raderade.
För att kontakta personuppgiftsansvarige maila till info@cirkusunik.se