CIRKUS UNIKS PERSONUPPGIFTSPOLICY

BARN OCH MÅLSMÄN

Verksamheter som behandlar personuppgifter måste följa de regler som finns i dataskyddsförordningen GDPR (General data protection regulation).  Det ställs större krav på den som samlar in personuppgifter att behandla personuppgifterna på ett korrekt och lagligt sätt och att också informera de som har sina personuppgifter registrerade hos en verksamhet om vilka personuppgifter som finns. Vi på Cirkus Unik behöver behandla personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet.   

De uppgifter som samlas in hanteras bara av medarbetare och styrelsemedlemmar på Cirkus Unik samt Idrotts- och Föreningsförvaltningen. Uppgifterna lämnas inte ut till någon annan part. Uppgifterna lagras på Google Drive, Mailchimp vid e-postkontakt och Visma vid fakturering.

Undrar du vilka uppgifter som Cirkus Unik har om dig kan du kontakta vår dataansvarig Camila Borges via camila@cirkusunik.se. Du har möjlighet att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. 

De uppgifter vi samlar in är; namn, adress, telefon och födelsedata på det anmälda barnet samt namn och kontaktuppgifter på målsman. Uppgifterna behövs för att kunna planera verksamheten, att kunna komma i kontakt med målsmän vid behov och för att driva vår verksamhet framåt. Om barnen är under 18 år samlas uppgifterna in från målsman. 

När vi inte längre behöver dina uppgifter

Ett år efter asvlutad kurs raderas insamlade personuppgifter för både målsman och elev. Fakturauppgifter sparas i sju år i enlighet med bokföringslagens regler. 

För att få samla in och använda personuppgifter samt fotografier krävs ett skriftligt samtycke/godkännande från varje enskild elevs målsman. Elev i cirkusskolan blir vid inskrivning också medlem i den Ideella Föreningen Cirkus Unik med medlemsavgift inkluderad i terminsavgiften. Som medlem/målsman har man även rätt att få tillgång till sina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade samt lämna in klagomål till Datainspektionen.

TILLÅTELSE PUBLICERA BILD/FILM

Vid vissa tillfällen, som avslutningar och träffar, fotograferas och filmas barnen och det materialet används i marknadsföringssyfte via Cirkus Uniks kanaler: hemsida, facebook, youtube och instagram. Detta utan att barnen namnges. 

Ett godkännande att använda fotografier och filmer gäller hela tiden som vi har kvar bilderna i våra digitala kanaler även efter att barnen har slutat Cirkusskolan. 

 

Målsman har rätt att när som helst ändra sig och ta tillbaka samtycke och få sina uppgifter raderade.