Sam – Funktionsvariationer 2017

SAM* 

Sam går i en skola med elever från förskoleklass till år 9. Eleverna kommer från hela Göteborg med kranskommuner. Alla elever har diagnosen språkstörning. Språkstörn­ing är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och förstå språk. Den som har språkstörning har ett avvikande uttal och grammatik, begränsat ordförråd och nedsatt ord-­ och meningsförståelse, vilket kan skapa problem i vardagen både i kontakter med andra och lärande. Flera elever har också tilläggsdiagnoser såsom ADHD, ADD och autism.

Under vårterminen fick två av våra grupper förmånen att få arbeta med Cirkus Unik. Detta var så uppskattat av eleverna och nu hoppas vi på en fortsättning där vi också kan ge fler grup­per med elever chansen att få vara med Cirkus Unik. Jag har här valt att skriva om den utveckling hos en elev (som jag här kallar Sam) i vårt samarbete med Cirkus Unik.

Sam är en 8 år gammal pojke. Sam har diagnosen språkstörning och tilläggsdiagnos ADHD. Sam började tala vid fyra års ålder. Sam blir upprörd och ledsen när han inte blir förstådd. Sam har ett stort rörelsebehov. Om han inte får röra på sig blir han rastlös och stressad. Skolidrot­ten är svår för Sam. Det är svårt att stå i kö och vänta. Det är svårt med komplicerade regler och långa genomgångar. Detta leder inte sällan till känsla av utanförskap, konflikter, missförstånd och kommunikationsproblem. Sam tycker heller inte om att byta om och duscha efter idrotten.

Under vårterminen 2017 får vi för första gången kontakt med cirkus Unik. Detta blir som en vänd­ punkt för Sam. För första gången byter Sam om. Eleverna har till cirkusen lätta och mjuka kläder och inga skor vilket Sam tycker är skönt. Under cirkuslektionerna känner sig Sam och alla elever sedda och hörda av de vuxna. Sam får chans att röra på sig hela tiden på ett sätt som han inte upplever kravfyllt. Han deltar för första gången i samtliga aktiviteter. Det kan vara att jonglera, trapets, hundposition och att bygga en pyramid med sina kompisar. Sam och de andra eleverna får känslan av att bli accepterade, lyssnade till och tagna på allvar. De upplevelser eleverna får genom cirkusen stärker också språkförståelsen. Upplevelser kombineras med nya ord och begrepp. Genom övningar som att bygga pyramid och träna tillsammans får Sam och de andra rika tillfällen att samarbeta. Efter våra tillfällen med Cirkus Unik är Sam mer positiv till att gå till idrottssalen. Sam är inte längre lika rädd att misslyckas och vågar prova fler aktiviteter. Sam har utvecklat sin självkänsla och känner att han vågar vara den han är. På vår sommarfest med föräldrarna i juni 2017 får eleverna chans att visa en del vad de arbetat med under tiden med Cirkus Unik. Glädjen över detta går inte att missa hos föräldrar och barn. Då elever med språkstörning ofta har svårt att hitta fritidsaktiviteter och kan bli ensamma ser vi också att intresset från föräldrahåll är stort. Föräldrarna här har svårt att hitta bra fritidsaktiviteter för sina barn. Att hitta Cirkus är värdefullt.

Förutom beskrivningen av utvecklingen hos Sam får ju alla elever i gruppen chans till en fysisk träning som de upplever positiv. Forskning belägger att fysisk träning ökar koncentration och inlärningsförmåga, minskar risken för ångest, depression och nedstämdhet, gör att barnen slappnar av och sover bättre, får bättre balans och koordination mm.

Ulla Gustavsson Carlehäll (Kannebäcksskolan)

*Sam är ett fiktivt namn

DELA:
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Följ oss på Facebook
Arkiv