SAMHÄLLSPROJEKT

Arbetar du för att bygga en mer inkluderande och jämlik stad?! Vi med! 

Kultur och idrott är en underbar kombination, dessutom har Cirkus Unik utvecklat olika tjänster för att kunna nå dem som mest behöver oss eller stadens mest utsatta barn. Vi har fem olika koncept som vi erbjuder. Ta gärna kontakt med oss och vi anpassar konceptet till er verksamhet!

Asset 19

CIRKUS MED FRITIDS

Cirkus Unik vill hjälpa till att göra Göteborg till en lite mer jämlik stad. Barn från utsatta områden har av olika anledningar inte tillgång till fritidsaktiviteter. Se nedan vår rapport om tillgänglighet av fritidsaktiviteter i tio olika områden av Göteborg.

 I skolorna erbjuder vi cirkus som en meningsfull sysselsättning som ökar barns självkänsla och gruppsamhörighet. Cirkus är en blandning av kultur och idrott som har effektfulla resultat på både fysisk och psykisk hälsa. Det möjliggör ett Unikt och personligt bemötande av varje barn där vi uppmärksammar deras konstanta utveckling och hjälper dem att hela tiden utmana sig själva, var och en i sin egen takt.

Vi har utvecklat en egen metod för mätning av gruppens utveckling inom Respekt, Koncentration, Självkänsla, Samarbete och Jämställdhet – Värdehjulet.

För närvarande söker vi finansiering för dessa  grupper.

Asset 10

MÖTESPLATS

Göteborg är en fantastisk och unik stad med otrolig kulturell mångfald, som utnyttjas för dåligt. När det är svårt för människor att träffas minskar förståelsen och fördomarna ökar. Det är just det Cirkus Unik vill motverka på olika sätt.

Vår metod är baserad på att skapa en plattform där barn och föräldrar från olika socioekonomisk och kulturell bakgrund kan mötas. Cirkus Unik undervisar barn i förorterna och i centrum. Vi anser att integration inte bara handlar om att inkludera barnen från förorterna till centrum, men också att inkludera barnen från centrum med “hela” deras stad.

Asset 16

CIRKUS FÖR PSYKISK HÄLSA

Våra föreställningar har alltid viktiga och relevanta budskap för barn och unga och vill inspirera dem till att våga vara sig själva och drömma.

Cirkus Unik skapar nu en ny spännande föreställning som kommer att visas i mellanstadieskolor utvalda i samråd med Elevhälsoteam  i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Teater-, musik- och cirkusföreställningen, Monster , handlar om en pojke som kämpar med sina omedvetna känslor och tankar och låga självkänsla. Under föreställningens gång upptäcker han att han kan börja kontrollera både tankar och känslor.

Två artister på scen och en spännande innovativ struktur med lina och ny luftakrobatik -akt som ger nytt estetiskt uttryck åt föreställningen.

Föreställningen är interaktiv och barnen kan uttrycka sina reflektioner om föreställningen och får möjlighet att fundera över sina egna ”monster”. 

Uppföljning med elever sker i grupp och individuellt med uttryck i poesi, bild eller skulptur i nära samarbete med Elevhälsoteam och lärare.

Asset 18

FUNKTIONSVARIATIONER

Cirkus Unik arbetar i en Göteborgsskola med barn med funktionsvariationer. Vi har sett barnen göra enorma framsteg på bara ett par lektioner med ökad självkänsla och bättre gruppsamarbete som resultat och både skolledning och föräldrar ber om fortsatt samarbete.  

Dessa barn har mycket svårt att närvara vid den ordinarie idrottsundervisningen. Komplicerade regler och långa genomgångar är svårt och leder inte sällan till känsla av utanförskap och konflikter. Nycirkus för dem innebär en ny och friare träning. Nycirkus med sitt universella språk innebär en stor lättnad för barn med språksvårigheter.

I cirkusen konkurrerar man ej med andra; varje barn utvecklas i sin egen takt med glädje och med bara sig själv som måttstock. Alla barn är unika!

Asset 9

CIRKUSSTAFETT

HT 2017-VT 2019

Cirkus Uniks spännande satsning tillsammans med Skapande Skola utvecklades under skoltid och skolår i fem utvalda skolor från stadsdelar med olika bakgrund. Projektet uppfattades som en tripod: 

  1. En klass i årskurs 4 får möjligheten att lära sig åtta cirkustekniker under fem lektioner.
  2. Processen filmas och filmen ger inspiration till nästa skola- därav namnet Cirkusstafett.
  3. Idrottslärarna samarbetar med cirkuspedagogerna och får kunskap om Cirkus Uniks olika teoretiska och praktiska verktyg för att stimulera gruppsamarbete utan konkurrens.
 

Alla barnen träffades i slutet av vårterminen för den Stora Avslutningen där de såg film från projektet, fikade tillsammans med elever från de andra skolorna och avslutningsvis bjöds de också på show från Cirkus Unik.

PARTNERS

Västra Götalandsregionen

VGR har stött Cirkus Unik sedan starten och kommer 2020-22 via Kulturstrategiskt Stöd finansiera en treårsperiod med syfte att vidga deltagande för barn i kultur. Vår turné med showen Dare 2 Be! har under 2019- 20 stötts av VGR och Kulturförvaltningen.

GöteborgsOperan

Vi startar ett spännande samarbete med GöteborgsOperan 2019 via Skapa Dans. Några äldre intresserade elever ur cirkusskolan deltar i det nya samarbetet med syfte att inspirera, utbyta erfarenheter och göra konst mer tillgänglig för barn och unga.

Kulturskolan

Sedan vår start har vi ett stabilt, fruktbart och roligt samarbete för att erbjuda barn i Fritids meningsfull sysselsättning i cirkusskolor över hela Göteborg, där inkludering i samhället via kultur varit vår gemensamma värdegrund.

Jämlikt Göteborg

Under 2018 och 2019 har vår cirkusskola i flera stadsdelar i Göteborg medfinansierats av Jämlikt Göteborg i deras strävan att skapa en mer jämlik stad. Det handlar om ett projekt som inte bara är kultur, men också arbetar för social hållbarhet.

Världskulturmuseet

En fantastisk partner med många gemensamma värderingar. Tillsammans har vi anordnat Bebiscirkus på hösten och vintern, Cirkuskalaset för alla våra cirkuselever och cirkusshow för alla museets besökare på våren samt sommar workshops.

Skapande Skola

Cirkus Unik har samarbetat med Skapande Skola – Västra Göteborg under flera år i projekt som Funktionsvariationer och Cirkusstafett. Tack vare Skapande Skola har vi även fått möjligheter att bidra i andra kommuner som Alingsås, Ale, Lerum, mfl.

Stiftelsen Erik och Lily Philipsons minnesfond

Stiftelsen vill stötta oss i våra samhällsprojekt med hänvisning till gemensamma värderingar och mål. Våren 2020 startar vårt första samprojekt som ger möjlighet för barn med funktionsvariationer inom tal, språk och syn att få träna cirkus i skolan.

DELMOS – Delegationen mot segregation

Cirkus Unik fick med stöd av Delmos möjligheten att göra en kartläggning och behovsanalys av tillgängligheten till fritidsmöjligheter för barn i lågstadiet i 10 olika områden i Göteborg.