SAMHÄLLSPROJEKT

Arbetar du för att bygga en mer inkluderande och jämlik stad?! Vi med! 

Kultur och idrott är en underbar kombination, dessutom har Cirkus Unik utvecklat olika tjänster för att kunna nå dem som mest behöver oss eller stadens mest utsatta barn. Vi har fem olika koncept som vi erbjuder. Ta gärna kontakt med oss och vi anpassar konceptet till er verksamhet!

Asset 16

CIRKUS FÖR PSYKISK HÄLSA

Våra föreställningar har alltid viktiga och relevanta budskap för barn och unga och vill inspirera dem till att våga vara sig själva och drömma.

Cirkus Unik skapar nu en ny spännande föreställning som kommer att visas i mellanstadieskolor utvalda i samråd med Elevhälsoteam  i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Teater-, musik- och cirkusföreställningen, Monster , handlar om ett barn som kämpar med sina omedvetna känslor och tankar och låga självkänsla. Under föreställningens gång upptäcker hen sig själv och blir vän med sina tankar och känslor.

Två artister på scen och en spännande innovativ struktur med lina och ny luftakrobatik -akt som ger nytt estetiskt uttryck åt föreställningen.

Föreställningen är interaktiv och barnen kan uttrycka sina reflektioner om föreställningen och får möjlighet att fundera över sina egna ”monster”. 

Uppföljning med elever sker i grupp och individuellt med uttryck i poesi, bild, musik eller skulptur i nära samarbete med Elevhälsoteam och lärare.

Asset 13

KOMPETENSUTVECKLING MED KULTURSKOLAN

En verksamhet under utveckling är Kompetensutveckling, ett pedagogiskt fortbildningsprogram under 2021 och 2022 för  dans-, drama- och cirkuspedagoger inom Kulturskolan i Västra Götalandsregionen. 
Idén till projektet startade efter att Kulturskolan uttryckt en önskan att få ta del av vår pedagogik och metodik  för att  utnyttja i deras egen verksamhet.
Vår inkluderande cirkuspedagogik ökar barns självkänsla och gruppsamhörighet och har effektfulla resultat på både fysisk och psykisk hälsa. Med vårt fortbildningsprogram ser vi fram emot att  värva nya ambassadörer för vår pedagogik och på detta sätt  nå ännu fler barn i Göteborg och i regionen.
Cirkus Unik vill genom teori och workshop vid tre tillfällen under en termin erbjuda inspiration, verktyg och reflektioner för att bidra till pedagogisk utveckling. Vår workshop leds av några av Cirkus Uniks pedagoger/artister.
Kompetensutveckling är ett treårigt projekt (2020-22) som finansieras av Västra Götalandsregionen, Kulturstrategiskt Utvecklingsstöd (KSU) med målet att öka kunskapen inom cirkus i regionen.

Asset 18

FUNKTIONSVARIATIONER

Cirkus Unik arbetar i en Göteborgsskola med barn med funktionsvariationer. Vi har sett barnen göra enorma framsteg på bara ett par lektioner med ökad självkänsla och bättre gruppsamarbete som resultat och både skolledning och föräldrar ber om fortsatt samarbete.  

Dessa barn har mycket svårt att närvara vid den ordinarie idrottsundervisningen. Komplicerade regler och långa genomgångar är svårt och leder inte sällan till känsla av utanförskap och konflikter. Nycirkus för dem innebär en ny och friare träning. Nycirkus med sitt universella språk innebär en stor lättnad för barn med språksvårigheter.

I cirkusen konkurrerar man ej med andra; varje barn utvecklas i sin egen takt med glädje och med bara sig själv som måttstock. Alla barn är unika!

PARTNERS

Västra Götalandsregionen

VGR har stött Cirkus Unik sedan starten och kommer 2020-22 via Kulturstrategiskt Stöd finansiera en treårsperiod med syfte att vidga deltagande för barn i kultur. Vår turné med showen Dare 2 Be! har under 2019- 20 stötts av VGR och Kulturförvaltningen.

Kulturrådet

  Kulturrådet stödjer via Scenkonst Projektbidrag 2021 vår nya föreställning Monster, som kommer visas för mellanstadieelever och utgör en del av vårt arbete för Psykisk Hälsa bland barn i Regionen.

GöteborgsOperan

Vi startar ett spännande samarbete med GöteborgsOperan 2019 via Skapa Dans. Några äldre intresserade elever ur cirkusskolan deltar i det nya samarbetet med syfte att inspirera, utbyta erfarenheter och göra konst mer tillgänglig för barn och unga.

Kulturskolan

Sedan vår start har vi ett stabilt, fruktbart och roligt samarbete för att erbjuda barn i Fritids meningsfull sysselsättning i cirkusskolor över hela Göteborg, där inkludering i samhället via kultur varit vår gemensamma värdegrund.

Jämlikt Göteborg

Under 2018 och 2019 har vår cirkusskola i flera stadsdelar i Göteborg medfinansierats av Jämlikt Göteborg i deras strävan att skapa en mer jämlik stad. Det handlar om ett projekt som inte bara är kultur, men också arbetar för social hållbarhet.

Världskulturmuseet

En fantastisk partner med många gemensamma värderingar. Tillsammans har vi anordnat Bebiscirkus på hösten och vintern, Cirkuskalaset för alla våra cirkuselever och cirkusshow för alla museets besökare på våren samt sommar workshops.

Skapande Skola

Cirkus Unik har samarbetat med Skapande Skola – Västra Göteborg under flera år i projekt som Funktionsvariationer och Cirkusstafett. Tack vare Skapande Skola har vi även fått möjligheter att bidra i andra kommuner som Alingsås, Ale, Lerum, mfl.

Stiftelsen Erik och Lily Philipsons minnesfond

Stiftelsen vill stötta oss i våra samhällsprojekt med hänvisning till gemensamma värderingar och mål. Våren 2020 startar vårt första samprojekt som ger möjlighet för barn med funktionsvariationer inom tal, språk och syn att få träna cirkus i skolan.