Monica Picavéa

Monica är socialföretagare sedan 15 års ålder, grundare av Oficina da Sustentabilidade, en B Corp i Brasilien, som hjälper företag att hitta sitt sociala syfte och uppnå den sociala inverkan de vill ha i samhället. Hennes anslutning till Cirkus Unik är förutom rådgivare även konsult för mätning av Social Påverkan.

“För mig är det mest fantastiska med Cirkus Unik att de använder cirkus som en stor kraft för förändring. Med utgångspunkten att varje människa är unik, och samtidigt har alla sina egna speciella gåvor, har de utvecklat en metod, som kan hjälpa samhället att bli mer jämlikt och mer humant. Jag tror verkligen på deras sätt att göra saker.

TEAMET