Susanne Erixon

Susanne är ordförande i den ideella föreningen Cirkus Unik, har tidigare erfarenhet från styrelsearbete i ideella föreningar, och har varit med sedan föreningen startade. Professionellt aktiv som organisations- och rekryteringskonsult med egen firma, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom ledarskap, organisation och verksamhet samt bred kunskap om formalia. Har lång erfarenhet både som socialarbetare i ett av Göteborgs särskilt utsatta områden och senare som chef inom offentlig sektor. Är utbildad socionom och lärare.

”Cirkus Unik med det engagemang, den samlade och specifika bakgrund samt erfarenhet som Elin och Jailton tillsammans har är en unik potential för att driva ett socialt företag som kan bidra till att göra skillnad för barn och unga i utsatta områden. Att ha varit med vid deras sida och se Cirkus Uniks verksamhet växa har varit en ynnest för mig som rådgivare och ordförande.”

TEAMET